és amin dolgozunk… Klebelsberg Terv

„Tegyük jobbá mindazt amit érdemes,

és amit egyébként is meg kéne tennünk”

A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 2006-2007 évben megalkotta működésének stratégiai alapját képező programját Országbemutató Program néven. A program vezérgondolatai a kultúra alapú társadalomfejlesztés, humánerőforrás fejlesztés és munkahelyteremtés, terület- és ingatlanfejlesztés, környezetvédelem, idegenforgalmi fejlesztés a Gondnokság gondozásába tartozó nemzeti műemlékvagyon felhasználásával.

Az Országbemutató Program elemei az ország kulturális örökségének bemutatásán keresztül unikalitásuk, művészeti-, történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti  jelentőségük miatt kiemelt reprezentációs értékkel, az ország imázs kialakításában jelentős szereppel bírnak. A kulturális örökség önmagában is a helyi-, térségi-, nemzeti identitás meghatározó eleme. A nemzet emlékezete. Az Országbemutató Programban szereplő műemlékegyüttesek közösségi-kulturális, környezeti és gazdasági jelentőséggel bíró erőforrások, amelyek megfelelő szintű és irányú hasznosítása a helyi közösségteremtés alapfeltételei, mint pl. térségi központok, a nonformális oktatás képzési helyei, foglalkoztató és bemutató műhelyek, valamint a helyi, és térségfejlesztés gazdasági hasznot generáló eszközei.

Az Országbmutató Program elemeiben, az épületekben, kertekben, mint összművészeti közgyűjteményekben működő intézmények komplexitásukkal és egyediségükkel az örökségturizmus legfontosabb csoportjává, és a turizmus több ágazata számára is vonzó célponttá, valamint a társadalmi nyilvánosság valódi színtereivé válhatnak.

A program első, 2007-2013-ra tervezett ütemének elemeit az érintett települések, kistérségek, régiók kinyilvánítottan befogadták. A jóváhagyott Regionális Operatív Programok tartalmazzák azokat a lehetőségeket, amelyek alapján a program elemei befogadhatók és a rendelkezésre álló uniós forrásokból támogathatók.  Az érintett szakminisztériumok a programot támogatják és saját szakmapolitikai programjaikba beépítették.

Miután a program elemei konszenzus útján végleges formát öltöttek folytatódhat a munka a célok és feladatok irányába. A programban megfogalmazottakat aprópénzre kell váltani, át kell alakítani őket mérhető célokká és feladatokká, mert ezek fogják jelenteni a konkrét megvalósítást. Ha ez a lebontás nem történik meg, akkor nem lesznek mérföldkövek, amikhez a haladást, illetve az iránytartást mérni lehetne. E munkálkodás lényege a stratégiák kifejlesztése, a műhelymunkák elindítása, és a ki, mit, mikor csinál kérdésének lépésenkénti megválaszolása újra meg újra.

A Klebelsberg Terv ennek megfelelően az Országbemutató Program sikere érdekében a kultúrára és a minőségre épített átfogó cselekvési terv, amely végeredményeként minden település, minden kistérség, minden régió és így a nemzet egésze megtalálja a maga hasznát, mindenki győztes pozícióba kerül.

A Klebelsberg Tervnek, mint ahogy az Országbemutató Programnak is szervezője, irányítója, kezdeményezője a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, azonban a terv nyitott, amelyhez csatlakozni lehet. Az igazi átütő siker csak összefogással érhető el. Preisich Gábor, a városrendezési szakma már elhunyt, kiemelkedő mestere mondta egy városrendezési tervpályázat eredményhirdetése után az egyik ellenvetésre, amely a terv megvalósításának financiális hiány miatti lehetetlenségét taglalta. „Kedves Kolléga itt a falakon most egy álmot lát. Az álmokat nem hajtjuk végre. Pusztán arra kell vigyáznunk, hogy a jövőben minden apró lépés, amit megteszünk az álmok irányába hasson. Ebből azonban nem szabad engednünk és meg fogja látni, hogy tíz év múlva a valóság olyan lesz , mint most az álmaink”. Őszintén bízunk benne, hogy akár együttműködésükkel, támogatásukkal, akár véleményükkel, javaslataikkal, akár ellenvetésükkel velünk jönnek a választott úton.

Hozzászólás

 1. Nagy Attila Tamás szerint:

  Kedves Ágota!
  Ezúton jelzem legmélyebb egyetértésemet!
  Támogatólag, bárminemű birtokomban álló lehetőséggel állok rendelkezésre…
  Üdvözlettel:
  Nagy Attila

 2. Webcam Girls szerint:

  Találtunk sok információ ezen az oldalon. És nem én vagyok az egyetlen.

Megjegyzés