2005. április havi archívum

Ahogy sohasem látjuk, (a millenniumi emlékmű)

2005. április 10. vasárnap

A Zala György szobrászművész által 1906?ben készített háború szoborcsoport szerkesztése, pompás arányai, kimunkáltsága okán a magyar lovas szobrászat csúcsát képviseli. A görög tengelyes harci szekeret húzó több mint négy méter magas, hátsó lábukon ágaskodó, egymással is versengő, zablátlan harci mének, a harcos megformálása, kiforduló tartása, pattanni készülő, rugóként feszülő izmai, az előre forduló küllők lendülete szinte repítik a több tonnás monstrumot. Az együttest kvalitásai méltán emelik a világ legkiválóbb lovas szobrai sorába.

A béke szoborcsoport szerkesztésében, megformálásában teljes ellentéte, ugyanakkor kvalitásában méltó ellenpontja a háború szoborcsoportnak. A győzelmi bevonuláshoz használt törékeny díszkocsit húzó, nyugodt ügetésre váltó, fegyelmezett lovak, könnyű szellő lebbentette drapériák, a nőalak kitárt karjai, szinte anyagtalanul lágy teste, a kezében tartott, meghajló pálmaág. Az egész jelenség, mintha puhán átúszna fölöttünk. A lovak méretében mintegy negyedével nagyobbak a háború szoborcsoport lovainál, így egyensúlyozva ki a szemlélődő számára az ágaskodó lovak okozta optikai csalódást, biztosítva hogy a két szoborcsoport nagyobb távolságról is azonos méretűnek látszódjon.

Eszterháza projekt

2005. április 9. szombat

FERTŐD-ESZTERHÁZA KULTÚRTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGE
?Az Úr, a kastély, a színház és az erdő, minden tetszik ezen a szép helyen, és minden tanít is egyben? írta egy ismeretlen tizennyolcadik századi utazó Esterházy I. Miklós herceg udvaráról. Az eredetileg grófnak született fiú, akit a kortársak később a Fényes névvel illettek, bátyja hirtelen halálával nyerte el a hercegi címet és vele a hatalmas uradalmat. Jövedelme az egykorú fejedelmi udvarokéhoz volt hasonlatos, az pedig, ami a több évtized során a keze alatt kiformálódott, egy rövid történelmi pillanatra Európa kulturális központjává tette Eszterházát.

Eszterháza virtuális képe a parkkal és a tizenkilencedik században lebontott operaházzal (BME Rajzi Tanszék)

A keleti sztyeppék és a nyugat találkozásánál lévő egykori süttöri vadászkastélyt Európának egyik legpompásabb fejedelmi udvarává emelte. A barokk, rokokó és copf stílusban épült kastélyépület a ma emberét is elkápráztatja arányainak harmóniájával, finom eleganciájával. Az erkélyek, a díszlépcső és a kapu rácsai az európai kovácsoltvas művészet kivételes alkotásai, ahogy az emeleti díszteremhez felvezető díszlépcső kőszerkezetének megformálása is.

A pompás kialakítású és nagyszerű akusztikájú díszterem mennyezetére Mildorfer, a kor világhírű festője az égbolton napszekéren átvágtató győzedelmes Apollót festette. A díszterem két oldalán kialakított királyi lakosztályok, több királyi vendéget is fogadtak, közöttük a XVIII szd. legnagyobbikát is, Mária Teréziát.

Eszterházán a kastélyépülettől különállóan a világon szinte páratlan módon két színház is felépült. A barokk kert keleti oldalán a marionett színház és vele szemben az operaház. A marionett színház magtárrá átalakítva ma is áll, az operaházat azonban mivel kialakítása miatt minden más funkcióra alkalmatlan volt a tizenkilencedik század második felében lebontották. Az együttest több pompás melléképület egészíti ki, így az ország egyetlen formai épségben megmaradt narancsháza, lovarda, tiszttartói kastély, a Haydn lakhelyéül is szolgáló muzsikaház, gránátosházak, stb.

virtuális rekonstrukciós kép a lebontott második operaház belső teréről (BME Rajzi Tanszék)

A kastély több száz hektáros parkja és az azt körülölelő táj a barokk kertművészet legérettebb magyarországi alkotása, s egyben a barokk tájformálás európai léptékkel mérve is nagyszabású, példaértékű megjelenése. Csodával határos módon szinte teljes területe és fő elemei helyreállíthatóan megmaradtak.

Ugyanakkor Joseph Haydn itt eltöltött közel harminc alkotó évének köszönhetően Eszterháza egyike az európai zenekultúra legjelentősebb szentélyeinek. Több, mint ötven színfóniát és vonósnégyeseinek több mint felét az itteni muzsikaházban komponálta és azok hangjai a kastélyban csendültek fel először. Zenetörténeti jelentősége Salzburghoz, Bayreuthhoz hasonlítható.

A kastély 2002 óta tagja az Európai Fesztiválszövetségnek, 2003 óta a szomszédos Fertő-Hanság Nemzeti Park területével együtt szerepel az UNESCO világörökségi listáján. A revitalizációs projekt fővédnöke herceg Esterházy Antal, az Esterházy család családfője.

ESZTERHÁZA-HAYDNEUM REVITALIZÁCIÓS PROJEKT
A megvalósítás teljes költsége netto 27 768 575 e,- Ft

A közel 200 hektár összterületű kastélyegyüttes a Nyugat dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megyében, a magyar-osztrák határ közelében, a Fertő-tótól délkeleti irányban fekszik.
Szerepel a tartósan állami tulajdonban tartandó műemlékek listáján, és a minőségi ország bemutatás kialakítandó láncolatának legfontosabb eleme.

kastélyegyüttes parkja az épületekkel Fertőd város alaptérképén, összevetve a korabeli Beschreibung ábrázolással

A kastélyegyüttes történetében több nekirugaszkodás volt a nagyrekonstrukció megkezdésére, de ezek a próbálkozások az egységes, tényleges lehetőségeket felismerő és kezelő koncepció, valamint vízió hiányában nem voltak képesek financiális fedezetet az elképzelések mögé rendezni. A Műemlékek Állami Gondnoksága 2001-ben kormányhatározat alapján vette vagyonkezelésbe a teljes fizikai és szellemi rehabilitáció elvégzésének feladatával.

A birtokba jutás után 2002-ben az alábbi feladatok kerültek és kerülnek folyamatosan elvégzésre:

? Vagyonkezelői jog átvétele
? Az átvételkori üzemeltetés felülvizsgálata
? Állagvédelmi munkák azonnali megkezdése
? Revitalizációs projekt előkészítése
? Eszterháza küldetésének meghatározása
? Javaslat a nemzeti érdekeket érvényesítő közfunkciókra
? Javaslat a szükséges állami tehervállalás mértékére, költségbecslés
? A projekt eredményességének kritikus pontjai
? A projekt eredményességének hozadéka

Üzemeltetési felülvizsgálatának keretében:

? Helyszín-, üzemeltetési körülmények vizsgálata
? Biztonságtechnikai felülvizsgálat
? Szolgáltatás színvonalának vizsgálata
? Bemutatóterek, múzeumtechnológia felülvizsgálata
? Üzemeltetés finanszírozásának áttekintése
? Helyi projektszervezet felállítása

Az állagvédelmi munkák három típusa indult el:

? A nagy Eszterháza projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek
? Azonnali beavatkozást igénylő állagmegóvási munkák
? Az együttes élhetőbbé tételét szolgáló?látványprojektek?, ideiglenes hasznosítások

Revitalizációs projekt előkészítésének keretében:

? Részletes állapotrögzítő dokumentáció készítése
? Rehabilitáció területi lehatárolása
? Ingatlan tulajdoni vizsgálat
? Területrendezési tervek egyeztetése, felülvizsgálata
? SWOT elemzés elvégzése
? Tudományos (művészet,- zene,- színház,- gazdaság,- építészet,- kerttörténeti, régészeti, stb.) kutatás programjának elkészítése
? Tervezési alapadatok rögzítése, tervezési program előkészítése
? Szellemi rehabilitáció programjának megalkotása
? Kapcsolatfelvétel minden résztvevővel, együttműködési megállapodások megkötése (család, alapítvány, megyei-, települési önkormányzat, MTA, egyetemek, Kismarton Esterházy kastély, Csesky Krumlov barokk központ, stb)
? Eszterháza arculatának kialakítása
? Kommunikációs stratégia elkészítése

Eszterháza küldetése:

? 2009-re ( Haydn halálának 200-ik évfordulója) Eszterháza-Haydneum néven közép-kelet Európa kulturális központja.

Nemzeti érdekeket érvényesítő közfunkciók meghatározása:

? Nemzetközi Fesztiválközpont, operaházzal, marionett színházzal
? Kastélymúzeum és kulturális rendezvényközpont
? Haydneum, Haydn központ és múzeum, régi-zenei mesterkurzus-hely
? Esterházy hercegi kert és kertészet
? Barokk - rokokó kutatóközpont

Javaslat a szükséges állami tehervállalás mértékére, költségbecslés:

A KPMG hasznosítási előtanulmánya alapján a projektköltség 20%-ára prognosztizálható vállalkozói tőke bevonása, ami a nettó 27 768 575 e,- Ft projekt értéket figyelembe véve nettó 22 214 860 e,- Ft állami támogatási igényt jelent. A projektköltség részletes tartalmát az 1.sz. melléklet tartalmazza.

A program eredményességének kritikus pontjai (beruházási háló kritikus útját befolyásolják):

? Tudományos kutatás (időtartama egy határon túl nem csökkenthető, váratlan eredmények lehetősége)
? Védettségek rendezése, állami listára vétel (jogszabályi háttér biztosítása)
? Hatósági engedélyezés
? Területrendezési tervek projektnek megfelelő tartalmú elkészíttetése (jogszabályi háttér biztosítása)
? Kastélyt elkerülő út megépítése
? Erdőterületek vagyonkezelésére vonatkozó jogszabály felülvizsgálata

A program eredményességének hozadéka:

? A projekt teljes körű megvalósulásával a világon ma egyedülálló saját hagyománnyal és világhírű történeti múlttal rendelkező, európai jelentőségű autentikus kulturális központ jönne létre. Fényes Miklós operaháza a maga korában a világ legjobbja volt. Újjáépítésével nemcsak Haydn ma alkalmas tér híján előadhatatlan operáinak bemutatása válna lehetségessé, hanem az új építés okán ez az épület biztosíthatná azt a kísérletező, gyakorló helyszínt a barokk színpad és világítástechnika, akusztika szakembereinek, amely az eredeti történeti színházakban a műemlék védelme miatt nem áll rendelkezésre.

? Fertőd és a környezete földrajzi elhelyezkedése miatt, a világháború óta, mesterséges elszigeteltségben élt. A vasfüggőny, a határsáv melletti lét okán gyakorlatilag nem volt lehetősége a fejlődésre. Különös fintora a sorsnak, hogy az elmaradottság, az iparosítás hiánya miatti hátrány a rendszerváltás után nagyfokú előnnyé vált a jövő lehetőségeit tekintve, hiszen a természeti háborítatlanság, az épített örökség érintetlensége alapozta meg világörökségi rang elnyerését. Az Eszterháza projekt pedig biztosítja a térségben egy kiemelt állami nagyberuházás területfejlesztési hatásait annak egyébként szokásos negatív hatásai nélkül (pl. környezetrombolás).

? A beruházás megvalósítása minimálisan 258 új munkahely létrehozásával számol, csak a kastélyegyüttes területén. Ehhez adódik a hatókörnyezetben szükségszerűen létrejövő szolgáltatásbővülésből és egyéb tevékenységekből adódó munkalehetőség felszaporodása, amely egyértelmű következménye a látogatószám és ezzel a vendégéjszaka számszaki növekedésének. Erre a felzárkóztatási lehetőségre Fertődnek és környezetének azért is szüksége van, hogy elkerülhesse a durván környezetromboló és vizuálisan szennyező ipari parkok kialakítását. A projekt előrehaladásával a település és környékének hátrányos helyzete folyamatosan csökken, és válik egyre inkább versenypartnereivé a szomszédos burgerlandi településeknek.

? Már most a rekonstrukció kezdetén érezhető, hogy az előrejutás, a felújítással kapcsolatos várakozás felértékeli a környező települések ingatlanait, ez az árfelhajtó hatás sokkal gyorsabb ütemű magánál a rekonstrukciónál.

? Szinergiát produkál. A szokásos mértéket meghaladóan gerjeszti a környezetében a befektetési kedvet. Folyamatos látogatóink és tárgyalópartnereink jelenleg 30 km-es körzetből a települések polgármesterei, vállalkozók, akik az együttműködés kereteit keresik és próbálják jövőképüket közös gondolkodással kialakítani.

? Emeli az általános minőség kultúra színvonalát. Látványával, hangjaival, ápoltságával olyan magas környezetkultúrát jelenít meg, amely tanít, nevel, hat.

? Javítja az ország általános megítéltetését, Magyarország kulturális arculatának és turisztikai vonzerejének egyik meghatározó elemévé válhat

? Szoros együttműködés van kialakulóban a kismartoni Esterházy kastéllyal a család, a csehországi Csesky Krumlovval pedig a korabeli barokk operaház kapcsán. Ez utóbbi Csehország legjelentősebb főúri családjának rezidenciája volt, és Eszterházához hasonlóan UNESCO világörökségi terület. Mindhárom menedzsment a saját arculat, a megkülönböztető stratégia kimunkálásán dolgozik, amely jelen esetben a sikeres együttműködés feltétele.

A REVITALIZÁCIÓS PROJEKT EDDIGI EREDMÉNYEI

A kutatási, előkészítési munkák 2002 májusában kezdődtek meg, a pénzügyi források megnyitásával a rekonstrukció folyamata felgyorsult. A két év együttes beruházási kerete közel egymilliárd forint volt.

2003 nyarán indult be a kivitelezés, aminek eredményeképpen a 2004-es őszi fesztiválra megújult a díszudvar ( a főépületen a tetőcsere teljes egészében, külső közművek teljes cseréje, díszudvari homlokzat teljes felújítása, kovácsoltvasak, faragott kőelemek teljekörű restaurálása, nyílászárók cseréje, a díszvilágítás kiépítése, a kastély mintegy egyharmad területén a központi fűtés kiépítése, az együttes területén a szennyvízcsatorna kiépítése, amely a szomszédos önkormányzati épületek rákötésének lehetőségét is biztosítja, díszudvar előkészítése a tavaszi ültetésre, stb). Ezzel a vendégfogadás szempontjából legkritikusabb részen az első és nagyon látványos lendülettel túljutottunk. A rekonstrukciós munkák alatt a kastély folyamatosan fogadta a látogatókat. A látogatószám az európai és országos tendenciákkal ellentétben nem csökkent.

A nagyrekonstrukcióval párhuzamosan készülnek a szolgáltatás színvonalát jelentősen emelő beruházások és olyan történések, amelyek a kastély ?élhetőbbé? tételét segítik. Ezek közé tartozik a rokokó kávézó, és teaszalon. Az együttes többi részén is folynak állagfenntartó karbantartási munkák (pl. tiszttartói ház, un. ipartelep, stb.)

A télikert felújításával újabb 250 fős rendezvényi terem áll a vendégek szolgálatára a mellette kialakított kiállítási térrel együtt, amely Esterházy galéria néven igen változatos méretű kiállításokat képes majd fogadni.

Jelentősen fejlesztettük és korszerűsítettük az együttes biztonsági rendszerét. A belső hálózat fejlesztésével együtt kialakításra került a külső térfigyelő rendszer a kastély körül és a franciaparkban, amely a lési pihenőerdő bejárati útjait is biztosítja.

Megnyestük a park három nagy alle-ját így esténként az észak-déli tengelyben ott látszik az idén díszvilágítást kapott fertőszentmiklósi templom. Több mint 10 hektár elhanyagolt, gazos parkterület került megtisztításra.
A közelmúltban fejeződött be a kastélykápolna felújítása, amely Európa Nostra díjat kapott.

Eszterháza megőrzésén kívül múlhatatlan feladatunk a szellemi örökség megismertetése és továbbadása. Ezt szem előtt tartva alakítjuk ki Eszterháza arculatát és programjait, figyelembe véve a turizmus szakembereitől, az önkormányzattól kapott jelzéseket. Folyamatosan vásároltuk vissza az Eszterházáról elszármazott berendezési tárgyakat, tartozékokat, amelyek restaurálás után a múzeumot gazdagítják. Közel 50 db a kastélyban fellelt romos történeti bútor restaurálása történt meg.

A kastélybeli történéseket hatalmas hazai és nemzetközi érdeklődés kíséri. A médiában hetente megjelenik Eszterháza, az osztrák televízió több riportot készített, de megfordult a kastélyban a német közszolgálati tv is, ami a francia tv számára készített közös filmet a felújításról. A japán közszolgálati tv is készített egyenes adást Eszterházáról.

A régi fesztiválok mellett 2004-ben új és egyedi arccal megjelenő Eszterháza szimfóniái programsorozat négy koncertje különösen nagy érdeklődés mellett zajlott le. A sorozat Haydn összes szimfóniáját formálja több éven áthúzódó egységes projektté az Orfeó zenekar és Vashegyi György részvételével. A sorozat nemcsak előadásmódjában, hangszerhasználatban, de néhány koncert még a terek megvilágításában is követi a barokk világot, megidézve az időutazás élményét A koncertek többségét a média felvette, illetve egyenes adásban közvetíti akár külföldre is.

A 2004-es csatlakozási ünnepségekre készítette el a Román Sándor vezette Experidance együttes Eszterháza első újkori táncprodukciója Tündérvilág címmel, amelynek bemutatására a kastély gyönyörűen felújított télikertjében került sor igen nagy sikerrel. .
Megkezdtük továbbá a 2009-es Haydn évforduló megünneplésével kapcsolatos előkészületeket.

Idén folytatódik a főépület rekonstrukciója. Tovább halad a külső homlokzat felújítása, és megkezdődik a díszterem restaurálása, amelynek átadása őszre várható. Elkészül több történeti lakosztály és megindul a marionett színház tömbjének rekonstrukciója is.

1 sz.melléklet
ELŐZETES KÖLTSÉGBECSLÉS A FERTŐDI, ESTERHÁZY KASTÉLY REKONSTRUKCIÓJÁHOZ

sorszám megnevezés A megvalósítás becsült költsége e Ft
1 kastélyépület 6.800.000
2 Gránátosházak (2 épület) 120.000
3 Tiszttartó ház (kiskastély) 700.000
4 Barokk marionett színház 800.000
5 narancsház 260.000
6 Barokk operaház és testőrtiszti vendégház 8.000.000
7 Lovarda kocsiszín 630.000
8 Majorsági épületek (ipari) 1.690.000
9 Udvarmesteri épület (muzsikaház) 520.000
10 ?lovas panzió? 350.000
11 víztorony 50.000
12 Vízmű-kútház 50.000
13 Majorsági épületek 350.000
14 díszudvar 55.000
15 Kamarakertek (2 kert) 105.000
16 Vázás nagyparter 405.000
17 előkertek 35.000
18 Angol kert 170.000
19 lovaglópark 120.000
20 Hercegi kertészet 40.000
21 Utak, sétányok 85.000
22 Franciakert a gránátosházak mögött 220.000
23 parkerdő 196.000
24 vadászerdő 164.000
25 Utak az erdőben 100.000
26 Apróvadas terület 60.000
27 Országos közút kiváltása 600.000
28 Autóparkoló, fogadó épület építése 395.000
29 Ingatlanfejlesztési területek szanálása 335.000
30 Földterületek és épületek tulajdonjogának rendezése 2.500.000
31 Közművek előirányzata 1.200.000
32 Helyi területrendezési terv módosítása 13.000
33 Tervezések, kutatások, szakértői díjak 915.000
34 Építésszervezés költségei 300.000
Megvalósítás költségei 27.768.575

Eszterháza szimfóniái

2005. április 9. szombat

A fertődi Esterházy kastélyban 2005-ben Haydn Eszterházán írott szimfóniái programsorozat negyedik eleme kerül megrendezésre. A programsorozat 2002 évtől ível 2007-ig, és időtartama alatt a művek korabeli bemutatásának eredeti helyszínén Eszterházán csendülnek fel Haydn szimfóniái. Az összes itt írt szimfónia 2007-ig bemutatásra kerül. A művek egy részét megalkotásuk óta sehol a világon nem adták elő, egybefüggő projekt keretében pedig még egyáltalán nem. A művek előadásmódja, a zenekar létszáma, a korabeli hangszerek híven követik az eredeti megszólalást. A programsorozatot, amelyről nyugodtan állítjuk, hogy ma a világon egyedülálló, igen komoly érdeklődés kíséri. A 2004-ik évi koncertek teltházasan zajlottak. A gyertyák és mécsesek megvilágította aranyfényben ragyogó zeneterem a vendégeknek egészen különleges varázslatos, időutazás élményt teremt.
Előadó az Orfeo zenekar Vashegyi György vezényletével, koncertmester Paulik László.

A koncertsorozatot a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja

Hercegi eskü az eszterházai kastélykápolnában

2005. április 9. szombat

A megújuló Eszterházának gyakori vendége az Esterházy család családfője, galánthai herceg Esterházy Antal, akinek nagymamájához, a szépséges Cziráky Margithoz fűzödik a kastély második fénykora. A főméltóságú úr rendszeresen részt vesz a kastélyegyüttes revitalizációjával öszefüggő eseményeken,rendezvényeken, ahol személyes támogatásával, a történeti család megtestesítőjeként is segíti projekt előrejutását.

Esterháza és a MÁG által végzett fizikai és szellemi rehabilitáció melletti hitvallásának megerősítéseként került sor 2004 december 5-én a kastély felújított kápolnájában tartott szentmisére, ahol galánthai herceg Esterházy Antal a fertődi polgárok jelenlétében letette a fővédnöki esküt. Művelt, közvetlen, kedves, és szerény személyiségével , mind a környékbeliek, mind az odalátogatók körében nagy népszerűségnek örvend. Szent Miklós napján püspöki jelmezben ő fogadta a kastélyba érkező gyermekeket, majd ajándékosztás után gyermekkori történeteket mesélve,fáradhatatlanul vezette a csoportokat, felejthetetlen emlékeket hagyva a résztvevőkben.

Stradivari kópiák Eszterházán

2005. április 4. hétfő

A fertődi Esterházy-kastély szellemi revitalizációjának keretében a Műemlékek Állami Gondnoksága a világon egyedülálló projektbe kezdett.
Haydn halálának 200-ik évfordulójára, 2009-re, elkészítteti a tizennyolcadik század második felében Eszterházán használatban volt teljes történeti hangszerkészlet kópiáit. A program keretében sorra készülnek a Guarneri del Gesu, Antonio Stradivari hegedűk, Andrea Guameri brácsák, különféle fúvós hangszerek kópiái. A hangszer repertoárt portatív orgona, csellók, kürtök és egyéb hangszerek egészítik ki.

A világon páratlan történeti hangszeregyüttes megszólalásával olyan hangok csendülnek majd fel Eszterháza csodálatos tereiben, amelyek utoljára Fényes Miklóst és főúri vendégeit varázsolhatták el. Az egyes elkészült hangszereket a kastélyban zajló koncerteken, a nagyközönség számára folyamatosan be fogjuk mutatni, így azok főszereplőivé válnak Eszterháza hangjai 2009-ig ívelő fejlődésének.