‘rendezvények’ kategória archívum

Reneszánsz hétvégék Ozorán Pipo várkastélyában, N46.7385383,E18.3863081

2008. február 27. szerda

RENESZÁNSZ ÉV 2008.

RENESZÁNSZ HÉTVÉGÉK OZORÁN, OZORAI PIPO VÁRKASTÉLYÁBAN

JÚNIUS 28. NYITÓ ÜNNEPSÉG
A RENESZÁNSZ ÉV OZORÁN

10 óra Kapunyitás, Szegedi zászlóforgatók bemutatója
13 óra - A rendezvénysorozat megnyitója
- A királyi borok bemutatója
(Zsigmond király bora, Mátyás király bora,
Beatrix királyné bora)
(Kampós Grácia kertészmérnök)
15 órától, 16 óráig:
- Az Anjou ?kori lovagság kérdései
Dr. Veszprémy László történész)
- A ?világbíró? szerelem hatalma
(Dr. Czibula Katalin irodalomtörténész)
17 óra Mátyás és Beatrix esküvője
(Corvina Consort Ének és Hangszeregyüttes)

Tovább »

Reneszánsz év Ozorán 2008

2007. október 2. kedd

“A hűség jutalma. Egy lovag igaz története Firenzétől Ozoráig” címmel került be az ozorai Pipo várkastély a 2008-as reneszánsz év rendezvényei közé.

A firenzei születésű Filippo Scolari, azaz Ozorai Pipo élettörténetének keretében egy reneszánsz lovagvár mindennapjaival ismerkedhet meg a látogató az Ozorai Vár gazdag programsorozatában. Kiállításunk pompás eredeti tárgyai mellett kézbe vehető másolatok, azaz egykorú lovagi fegyverzetet és harcmodort bemutató lovagi torna és bajvívás, a fegyverzajt felváltó zene és költészet, zeneművek, versek, táncok és színdarabok segítségével ismerhetik meg a látogatók egy lovagvár hétköznapi életét és ünnepeit.

Ozora, Pipo Vár
7086 Ozora, Várhegy u. 1.
Tel/fax:00 36 74 498 652
E-mail: pipovar@gmail.com
www.mag.hu

Hatalmas közönségsiker mellett nyílt meg a Pipo várkastély Ozorán

2007. július 26. csütörtök

Egy csepp Firenze Ozorán! Július 14-én hatalmas közönségsiker mellett nyitotta meg kapuit a Pipo vár Ozorán. A nyitóprogram reneszánsz táncokkal és zenével, továbbá lovagi tornával, koncertttel szórakoztatta a publikumot.

A várkastély emeletén megnyitott kiállítás, a gótikus fegyverek, páncélok különösen a fiatalabb korosztály tetszését nyerte meg.
A várkastély szolgáltatásai már most is megfelelnek az európai színvonalnak. A földszinten hangulatos, reneszánsz kávézó működik, történeti bútorokkal berendezett szálláshelyek várják a pihenni vágyókat. Az udvar igazi firenzei hangulatot áraszt.

A helységet egy 1315-ben kelt oklevél említi ,,Azara” néven, mint az Ozorai család birtokát. E család utolsó nőtagja Ozorai András egyetlen leánya Borbála, 1399-ben ment Philippo Scolarihoz, aki ezután felvette az Ozorai nevet, Zsigmond király pedig Ozora helységet és uradalmát 1406-ban az ifjú párnak adományozta.

Filippo Scolari 1416 körül építette vára egyetlen szabályos négyzet alakú, zártudvaros és egyemeletes, téglából falazott, palota jellegű lakótömbből, és egy ezt övező és ugyancsak négyzetes elrendezésű külső várfalból állott a sarkain kerek tornyokkal.
A leírt formával rendelkező vár a magyarországi középkori várak köztudatban ismert képétől meglehetősen eltérő volt, nemcsak alaprajzában, de tömegében, sőt belső elrendezésében is. Megközelítése a déli árokban falazott pilléreken átvezető hídon történt, egy, a külső falba épített és ma már teljesen elpusztult kapun keresztül. A nyugati oldalon álló templommal is híd kötötte össze. A sarkain külső tornyokkal megépített várfal és a belső épület között széles falszoros alakult ki, amely alkalmas lehetett arra, hogy benne helyezzék el azokat a gazdasági és melléképületeket, amelyek a palota jellegű főépületben nem fértek el. Ezek meglétét azonban az eddigi ásatások még nem igazolták, így nem kizárt, hogy részben egy ismeretlen elővárban, gazdasági udvarban álltak.

Maga a palota jellegű főépület megközelítően 35×35 méteres külső méretével, 17×17 méteres belső udvarával és az azon belül húzódó, átlagosan 1,8 méter széles pilléres folyosójával aligha vall várépületre, sokkal inkább a korabeli városi palotákra és azon belül is inkább az itáliaiakra, semmint a magyarországiakra.

A vár feltárt helyszínrajza jóval fejlettebb formája annak az elrendezésnek, amelyet a 14. század második felétől Nagy Lajos, majd Zsigmond király által épített és ismert szabályos alaprajzú várak: Diósgyőr, Zólyom, Végles vagy Tata központi épületei képviselnek. Azoktól alaprajzával és legfőképpen abban tér el, hogy nem négy saroktornyos megoldású, Tágas udvarát pedig mind a négy oldalon karcsú pilléreken nyugvó folyosó veszi körül.

Erre a belső udvarra az épület nyugati oldalán nyíló kapuin és az ezt követő kapualjon át lehetett bejutni. Az udvaron ismeretlen formájú kút állott. Az udvart övező épületszárnyak földszintjén egyszerűbb kiképzésű boltozott helyiségekben valószínűleg a főúri kíséret, a belső személyzet lakóhelyei, a konyha, gazdasági helyiségek lehettek. Az emelet lényegesen nagyobb belmagasságú, a feltárt csekély maradványok (zsaluhelyek, boltindítások) tanúsága szerint borda nélküli, fiókos dongaboltozatokkal fedett teremsora a főúri család lakóhelye lehetett, helyiségei között reprezentatív termekkel és az 1438-ban említett Szt. Fülöp és Borbála kápolnával.

A szabályos és feltétlenül itáliai hatást mutató alaprajz egyrészt az építtető Ozorai Pipo olasz származásával, főképpen azonban azzal magyarázható, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető módon tervező építészét a Pipo által Firenzéből Magyarországra hívott és itteni építkezését vezető Manetto Ammannatiniben lássuk, akiről az említett firenzei követjelentés feljegyezte, hogy 1426-ban Ozorán tartózkodott.
Az ismertetett alaprajzi kialakítással és megtalált részletekkel rekonstruált viszonylag vékony külső várfalakkal körülvett palotaépület, erkélyekkel ellátott homlokzataival és árkádos udvarával, a belső helyiségeket fedő borda nélküli donga-boltozataival és azokkal kialakított tágas terekkel valóban közelebbről egy firenzei késő-középkori palota benyomását kelti.

A palota emeleti termeiben mutatjuk be a középkori vár egyes helyiségeinek működését. Itt került elhelyezésre a hálószoba, baldahinos ággyal, és a középkori tisztálkodást bemutató kellékekkel. A fegyverteremben láthatók különféle harci eszközök, lándzsák, dárdák, hajítóbalták, a híres fekete sereg pavese pajzsai, és egy gótikus páncéllal felszerelt lovas. A felszentelt kápolna egyházi események helyszínéül szolgál. A kápolna őrzi Szent György csontereklyéjét, amelynek bemutatását a Szent György lovagrend tette lehetővé.

Itt található az uralkodói fogadószoba, az ebédlőhelyiség, egy reneszánsz szalon, és a várkastélyt a tizennyolcadik században újjáépítő Esterházy családnak emléket állító kiállítás. A háztartási működés mellett bemutatjuk a főúri vadászat elemeit, valamint a környéken valaha elejthető volt állatok, vaddisznók, medvék, szarvasok, zergék trófeáit. A fából készült loggia ma gyógynövény padlásként szolgál, emlékeztetve a valamikori várúrnő gyógyításban betöltött szerepére.

Az uralkodói fogadószobában található kivételes szépségű fehér márvány kandalló tizenkilencedik század végi másolat. Eredetijét Benedetto da Rovezzáno készítette 1495 körül a firenzei Palazzo Borgherini számára. A várkastélyban bemutatott fesmények korabeli reneszánsz másolatok, melyeket a Szépművészeti Múzeum bocsájtott rendelkezésre.

Ozorai Pipo :családi nevén Scolari Fülöp, firenzei származású magyarrá vált hadvezér. Ozorai nevét onnan kapta, hogy magyar leányt, Ozorai Borbálát vette nőül. 1387 előtt mint ifjú került Demeter esztergomi érsek udvarába, ennek halála után pedig Zsigmond király szolgálatába lépett át. Az 1403 évi felségárulás leveretésében nagy része volt s ettől kezdve gyorsan emelkedett a hivatalok lépcsőin. A király holtig tartó barátsággal és bizalommal jutalmazta hűségét. Tagja volt a Zsigmond király alapította, egyetlen magyar alapítású lovagrendnek, a sárkányos lovagrendnek. 1407-1426. években az annyira fontos temesi főispánságot bírta, úgy hogy kortársai e miatt közönségesen csak Ispán Fülöpnek nevezték; egyúttal királyi kincstartó és a királyi sókamarák igazgatója volt. Tizennyolc győztes hadjáratot vezetett a török ellen. Az ő udvarában és kíséretében vált férfivá a híres törökverő Hunyadi János. Kapy Andrással együtt őt küldötte Zsigmond király XXIII. János pápához követül s csakugyan létre is hozta a pápa és a király közt a kiegyezést. Az 1411-1412-i velencei nagy háborúban ő volt a magyar sereg vezére. Sacilénél megverte a velenceiek seregét, de Treviso ostrománál meg ő szenvedett vereséget, úgy hogy a háború színhelyét odahagyta. 1423. jókora sereggel Havasalföldre ment s ott közel Bolgárország határához a törököket keményen megverte. 1425. Dán vajda érdekében még egyszer hadat vezérelt Oláhországba, a következő évben pedig Galambócnál aratott győzelmet nagy számú török csapat fölött. Még ez év végén Lippán hunyt el. Hadi érdemeiért és főleg hűségéért különös kegyben részesült. A királyok temetkezési helyéül szolgáló székesfehérvári bazilikában helyezték örök nyugalomra.

A közel húsz éven át tartó felújítás 2002-ben fejeződött be. A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 2006 novemberétől indította el a tartalmi megújulást, mely a belső terek, és a kapcsolódó programok segítségével a reneszánsz lovagi várak világába varázsolja a látogatót.

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, 1014 Budapest, Dísz tér 15. Tel/fax: 202 62 88. mag@mag.hu
Ozora Pipo Vár 7086 Ozora, Várhegy utca, tel.:74/498-652 pipovar@gmail.com

Ozora Pipo Vár Kapunyitó ünnepség

2007. július 4. szerda

Árpád emlékdíj a Műemlékek Állami Gondnoksága értékmentő munkájáért

2007. március 14. szerda

A Magyar Tudományos Akadémián március 14-én megtartott ünnepségen a Duna Televízió, a Nemzeti Múzeum és az MTA Történelemtudományi Intézete mellett a Műemlékek Állami Gondnoksága vehette át a Magyar Művészetért Kuratóriuma által alapított Árpád Emlékdíjat.

“Az egyik legnagyobb magyarra, Árpád fejedelemre kívánunk emlékezni most, amikor A Magyar Művészetért Kuratóriuma és a Herendi Porcelánmanufaktúra összefogásában létrehozzuk az Árpád fejedelem-emlékdíjat, és átadjuk jeles magyarjainknak, magánszemélyeknek, történelmi emlékeket hordozó intézményeinknek, közösségeinknek a történelmi Magyarország egészén, összesen száz alkalommal: a múltban alkotott örökség, benne a várrendszer őrzőinek, az egyháznak, a jövőt alkotó közösségeknek, s igen nagy hangsúllyal a személyes elhivatottság képviselőinek.”
“Árpád fejedelem emlékszobrával, a benne megtestesülő szellemmel A Magyar Művészetért és Herend teljes erkölcsi erejével, támogatóinak bizalmát élvezve kifejezi háláját a honalapítók; a magyar történelem őket követő nagyjai; és korunk jelesei előtt.”
Az emlékdíjat a fenti intézményekkel egyidejűleg átadták többek között Szörényi Levente zeneszerzőnek, Sára Sándor és Jankovics Marcel filmrendezőnek is.

A bécsi Collégium Hungaricumban mutatkozik be a Műemlékek Állami gondnoksága Magyar Örökség című kiállítása

2007. január 13. szombat

A firenzei Ufizzi Palota után a Magyar Kultúra Napjá-hoz kapcsolódóan a bécsi Collégium Hungaricumban mutatkozik be a Műemlékek Állami Gondnoksága “Magyar Örökség egy építész és egy szobrászrestaurátor keze munkája nyomán” című angol és német nyelvű kiállítása. A kiállított elegáns tablókon a legszebb magyar kastélyok mellet templomok, népi emlékek láthatók, mind mind a magyar történeti építészet remekei. A kiállítás 2007 március 23-tól két hétig látogatható.

Sisa Béla Koós Károly díjas építész örökségmentő munkássága nyomán több száz népi építészeti emlék újult meg országszerte, szinte nincs az országnak olyan települése ahol ne találkoznánk általa helyreállított épülettel.

A híres szobrászcsalád legfialabb tagja, ifj Madarassy Walter munkálkodása nyomán újultak meg a milleniumi emlékmű királyszobrai, Erzsébet királyné és Szent Imre herceg szobra, a csodaszép kalocsai püspöki könyvtár aranyterme, a szentgyögyvölgyi református templom belső tere, a nádasdladányi Nádasdy kastély Ősök Csarnoka,a fertődi Esterházy kastély páratlan szépségű kovácsoltvasai, Apolló termének stukkói, és még szinte megszámlálhatatlan templombelső és más emlékek.

A két alkotó közös jellemzője, hogy bár a szabad művészetek igen kiváló mesterei, mindketten az elődök nagyszerű munkáinak megmentésén, átmentésén munkálkodnak, a ma tolakodó világában igen ritka, tiszteletreméltó alázattal.

Felhívás fotópályázatra

2006. október 27. péntek

??mindenütt a fenség pompája a természet szelíd mosolya, öröm és elragadtatás!?
herceg Esterházy Miklós

A fertődi Esterházy kastély nyílt fotópályázatot hirdet amatőr fotósok számára a következő témában:

?A fertődi Esterházy-kastély és a természet?

Ha megihlette a francia kert nyírott tiszafáinak szabályos rendje, vagy az őszi ködbe vesző barokkos vadgesztenye fasor, vagy csak úgy gondolja, hogy a parkot és a kastélyt csak Ön láthatta meg úgy?

Akkor küldje el hagyományos, vagy digitális módon készített fotóit (max. 3 db) 21×30 cm méretű papírkép formátumban 2006. november 20-ig az Esterházy-kastély címére (Fertőd, 9431, Joseph Haydn u. 2.).

A zsűri által legjobbnak ítélt alkotásokat díjazzuk a Miklós Napi ünnepségek keretében. A zsűri tagjai: Esterházy Antal, Bak Jolán, Pintér Attila restaurátor, Gosztonyi Miklós újságíró.
A kiállítás 2006. december 9-én 17 órakor nyílik.

A legkiemelkedőbb alkotásokat külön jutalmazzuk:
I. díj: Egy hetes üdülés Majkon, 2 fő részére
II. díj: Fotónyomtató (Fertődért Egyesület felajánlása)
III. díj: Hangversenybérlet Különdíj: Kodak fényképezőgép (Fertődért Egyesület felajánlása)

Információ: Zatykó Zsuzsa: 99/537-640 www.haydneum.hu muzeum@mag.hu

Miklós nap Eszterházán

2006. október 27. péntek

Több éves hagyomány már Eszterházán a kastély építtetőjéről, Esterházy Miklós hercegről elnevezett Miklós Nap.

A Herceg 1762-ben került a majorátus élére, aki a Habsburgok szolgálatában eltöltött külföldi tartózkodás után hazatérve kezdte meg a jelenlegi kastély építését. Miklós 1762-66 között építtette fel a patkó alakú barokk épületegyüttest osztrák mesterek Jakoby, Hefele, Mödlhammer közreműködésével. A herceg 1790-ben bekövetkezett haláláig folyamatosan építkezett, s a kastélyhoz tartozó cselédek ill. itt dolgozó kézművesek letelepítésével létrehozta Eszterházát, az épületegyüttestől nyugatra. A kastély fénykora Miklós herceg haláláig tartott, aki a 18. sz. barokk-rokokó pompájának minden eszközét felhasználva Operaházat, Bábszínházat hozott létre: német színtársulatokat, olasz és francia balett-táncosokat alkalmazott. Európa hírű zenekara élén Joseph Haydn a világhírű zeneszerző állt, mint a család házi zeneszerzője és karmestere. Felépítette a Muzsikaházat, urak- és udvari személyzet házát, lovardájában 110 ló, kocsi- és szerszámkiállítás volt, 150 főnyi testőrségének (gránátosok) őrségépületeket emelt, a faluban álló Beszálló vendéglő pedig a bécsi postakocsi végállomása lett. Csatornát készíttetett a Hanságban, s töltést a lápon át Pomogyig, hogy lerövidítse az utat Pozsony felé.

Az Esterházy-kastély Miklós Napi ünnepségét
2006. december 9-én szombaton
rendezi.
Családi programot kínálunk a legkisebbeknek és szüleiknek.

11.00 órakor könyvbemutató. Koncert a kápolnában, majd a zeneszalonban Dr. Varga Kálmán bemutatja Bak Jolán az ?Esterházy-kastélykápolna története? című új könyvét.

15.00 órakor Miklós Püspök lovas hintón érkezik a Leés erdőből édességeket és gyümölcsöt hoz az Őt énekekkel és versekkel váró apróságoknak. A kastélyban, a Sala Terrena-ban adja át az ajándékokat. ( immár több éve, a kastély fővédnöke Galánthai Herceg Esterházy Antal bújik meg, Miklós Püspök fehér szakálla mögött)

16.00 órakor kézműves foglalkozás várja a piciket a kastély galériájában, ahol karácsonyi díszeket és ajándékokat készíthetnek közösen. A szülőket ez idő alatt kastélylátogatásra és a teasarok programra várjuk, bemutatjuk az Esterházy-kastély és a MÁG kiadványait, lehetőséget biztosítunk a vásárlásra.

17.00 órakor Beszélgetés Esterházy Antal herceggel a teasarok program keretében és az
?az Esterházy-kastély és a természet? fotókiállítás és pályázat megnyitója.

18.00 órakor a Pálmaházban a GHYMES együttes ?csak a világ végire? gyermekkoncertjével zárjuk az ünnepséget.
A zenekar tagjai nagyobb részben pedagógiát végeztek, hosszú évek óta foglalkoznak gyermekeknek szánt népdalfeldolgozásokkal, és rendszeresen adnak gyermekkoncerteket a felvidéki és magyarországi falvakban, városokban. Műsorukban népzenét adnak elő, népi hangszereket mutatnak be, megismertetik a magyar népzene alapjait és közösen énekelnek a gyerekekkel.
A lendületes zenei feldolgozások közel állnak a mai gyerekek érzésvilágához, alkalmasak arra, hogy maivá, befogadhatóvá, megszerethetővé tegyék a magyar népdalkincset.
A ?Bennünk van a kutyavér? című gyerekkazettájukat a Magyar Oktatási Minisztérium iskolai segédeszközzé nyilvánította.

A rendezvény ingyenes. A Ghymes gyermekkoncert a kézműves foglalkozáson igényelhető belépővel látogatható.

Találjuk ki Nyugat-Pannóniát

2006. május 29. hétfő

“Találjuk ki Nyugat-Pannóniát!” - regionális fórum 2004. május 29-én szombaton folytatódik a “Találjuk ki Nyugat-Pannóniát!” - regionális fórum
A szombati program:
9.00 - 12.00 Találjuk ki Nyugat-Pannóniát! Gondolkodjunk közösen a régió dinamikus, akadálymentes együttműködéséről!

Pódiumbeszélgetők: Ifj. Bariska István (Európa Ház Egyesület, Kőszeg), Gilbert Fayl (Európai Bizottság, Brüsszel), Fűzfa Balázs (Berzsenyi Dániel Főiskola), Hans Göttel (Europahaus Burgenland), Győrffy Gábor (Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség), Lendvai Ivánné (Kunsziget polgármestere), Miszlivetz Ferenc (ISES Alapítvány, Szombathely?Kőszeg), Pázmány Péter (Dunaszerdahely polgármestere), Pogátsa Zoltán (ISES Alapítvány, Szombathely?Kőszeg), Rechnitzer János (MTA RKK, Győr, Széchenyi István Egyetem), Riegler Zsolt (Bormarketing Műhely Kht.), Simone Hagenauer (ECOPLUS, Niederösterreich), Szederné Kummer Mária (Zalai Falvakért Egyesület).

Közben párhuzamos szekcióülések zajlanak a következő témakörökben és előadókkal:
Európa kultúrája - a kultúra Európája
Kultúra mint érték, interkulturalitás mint jövő. A beszélgetés célja, hogy a résztvevők közösen a kultúra ???előállítóival? és szervezőivel megvitassák a kultúrák európai uniós szerepét és lehetőségeit: Dobó Ágota (Műemlékek Állami Gondnoksága), Hernádi Gyula író, Hiller István (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma), Jancsó Miklós filmrendező, Márta István (Művészetek Völgye Fesztivál), Szilágyi Tibor (Soproni Petőfi Színház), Szommer Ildikó (Savaria Történelmi Karnevál ig., Szombathely)

Merre tovább? Kutatás és innováció Nyugat-Dunántúlon, beszélgetés a régió fejlődési és megújulási lehetőségeiről oktatási, kutatási és gazdasági szempontból: Eugen Antalovsky (Europaforum Wien), Faragó Sándor (Nyugat-magyarországi Egyetem), Ladislav Kabat (Bartislava Comenius University), Miszlivetz Ferenc (ISES Alapítvány), Pogátsa Zoltán (ISES Alapítvány), Rechnitzer János (MTA RKK, Széchenyi István Egyetem)

A “Találjuk ki Nyugat-Pannóniát!” regionális fórumot az ISES Alapítvány és a Talájuk ki (újra) Magyarországot! Egyesület szervezte.

Magyar Örökség kiállítás Firenzében az Uffizi palotában

2006. március 18. szombat

A Műemlékek Állami Gondnoksága 2006 március 24-e és április 2-a között kiállítást rendez a firenzei Uffizi palotában, amely működése alatt még soha nem adott helyt magyar kiállításnak. A közel hetven nagyméretű tablóból álló anyag Sisa Béla építész, és ifj. Madarassy Walter szobrászrestaurátor munkáin keresztül mutatja be népi,- egyházi,- és világi építeszetünk remekeit. A kiállítási tablók elegáns arculata és a szellemes installációs rendszer a Budapesti Műszaki Egyetem Rajzi Tanszékének munkája.
A kiállítás címe “Magyar Örökség egy építész és egy szobrász restaurátor keze munkája nyomán”. A megnyitóra március 24-én délelőtt 11-kor kerül sor ünnepélyes keretek között. A kiállítási anyag már az előzetes bemutatáson akkora sikert aratott, hogy Firenze város polgármestere személyes védnökséget vállalva a kiállítás fölött, a szervezés, a plakát és meghívó nyomtatási költségeit magára vállalta, valamint a világhírű Uffizi képtár ingyen bocsátotta rendelkezésre a régi királyi posta nagytermét.
A Firenzei kiállítást még meg sem nyitották de már több európai országba meghívást kapott.